کلیپ کشته شدن مردی در خیابان توسط همسرش

دانلود کلیپ موبایل از کشته شدن مردی توسط همسر خودش که در این کلیپ می بیند مرد روی زمین افتاده و با حضور پلیس و مردم در اطراف این دو نفر , با اینکه مردی که روی زمین افتاده به طور کامل مرده ولی هیچکس عکس العملی نشان نمی دهد . این کلیپ بسیار دلخراش است و به افراد احساساتی توصیه نمی شود .

کلیپ کشته شدن مردی در خیابان توسط همسرش

 

دانلود

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: